26. Oct 2011 10:37

Ako správne parkovať

Parkovanie vozidiel v meste Prievidza je častou témou rozhovorov, podnetov alebo sťažností obyvateľov. K zlepšeniu situácie však okrem iných faktorov môžu prispieť aj samotní vodiči, stačí dodržiavať a rešpektovať niekoľko povinností uvedených v zákone o cestnej premávke.

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí je vodič povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. Realitou parkovísk pri bytových domoch je fakt, že niektoré vozidlá zaberajú aj dve, prípadne ešte viac parkovacích miest. Pritom často stačí len vyrovnať či posunúť svoje vozidlo pred jeho odstavením. Pravdou je, že stačí jeden bezohľadný vodič, stojaci šikmo cez parkovacie miesta a ostatní či chcú alebo nechcú „kopírujú“ spôsob jeho parkovania. Preukázať vinu konkrétnej osobe je obtiažne napriek tomu, že v uvedenom prípade ide o priestupok. Preto je na mieste vzájomná ohľaduplnosť s vedomím toho, že bezohľadnosť či ľahostajnosť voči ostatným sa zvykne čoskoro vrátiť ako bumerang.
Ilustračné foto: MsP

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…