26. Oct 2011 10:37

Ako správne parkovať

Parkovanie vozidiel v meste Prievidza je častou témou rozhovorov, podnetov alebo sťažností obyvateľov. K zlepšeniu situácie však okrem iných faktorov môžu prispieť aj samotní vodiči, stačí dodržiavať a rešpektovať niekoľko povinností uvedených v zákone o cestnej premávke.

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí je vodič povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. Realitou parkovísk pri bytových domoch je fakt, že niektoré vozidlá zaberajú aj dve, prípadne ešte viac parkovacích miest. Pritom často stačí len vyrovnať či posunúť svoje vozidlo pred jeho odstavením. Pravdou je, že stačí jeden bezohľadný vodič, stojaci šikmo cez parkovacie miesta a ostatní či chcú alebo nechcú „kopírujú“ spôsob jeho parkovania. Preukázať vinu konkrétnej osobe je obtiažne napriek tomu, že v uvedenom prípade ide o priestupok. Preto je na mieste vzájomná ohľaduplnosť s vedomím toho, že bezohľadnosť či ľahostajnosť voči ostatným sa zvykne čoskoro vrátiť ako bumerang.
Ilustračné foto: MsP

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…