Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
11. február 2023 – 12. február 2023
Návrat k tradičným remeslám 2023: Košikárstvo

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi ponúka intenzívny víkendový kurz košíkarstva v rámci projektu „Návrat k tradičným remeslám“, ktorý bude viesť lektorka Eva Michalíková.

Kurz sa uskutoční v sobotu 11. februára 2023 od 9.00 do 16.00 a v nedeľu 12. februára 2023 od 10.00 do 14.00 v RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19.

Cena kurzu je 15 €, počet účastníkov je limitovaný.
Kontakt: 0901 918 822
Viac info: https://lnk.sk/v146

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Futsalový zápas

Športová hala Prievidza
8. 12. 2023

Vianoce v Prievidzi

Námestie slobody Prievidza
1. 12. 2023 - 23. 12. 2023

Mikuláš v Prievidzi

Námestia Slobody Prievidza
7. 12. 2023

Skladáme úlomky nádeje - multikultúrny festival v Prievidzi

Regionálne Kultúrne Centrum Prievidzi
8. 12. 2023