27. Jul 2021 12:19

Ak miniete kompostovateľné vrecká

V súvislosti s novou povinnosťou triediť a zbierať kuchynský bioodpad dostali domácnosti spolu s informačným letákom aj biodegradovateľné vrecká.

Samozrejme, vrecká sa časom minú. Druhú várku sáčkov obyvatelia mesta Prievidza dostanú v II. polroku.

Ak sa Vám už minuli biodegradovateľné sáčky na kuchynský odpad môžete tento odpad uložiť do papierového sáčka alebo do obyčajného igelitového sáčka s tým, že obsah vysypete do hnedej nádoby a sáček vyhodíte do nádoby na zmesový komunálny odpad.

Biodegradovateľné sáčky sú bežne dostupné v obchodných sieťach – drogérie DM, Kaufland.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…