3. máj 2022 12:28

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 129/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 19/93 o verejných aukciách


Číslo:

129/2012

Prílohy:

VZN č. 129/2012
(pdf, 584 kB)

Schválené:

28.08.2012

Vyhlásené:

03.09.2012

Účinnosť od:

17.09.2012

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…