4. Aug 2022 8:03

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej Lehôtke

Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej Lehôtke.

V rámci rekonštrukčných prác plánuje mesto Prievidza zrealizovať demontáž umelého trávnika na existujúcom ihrisku, a následne zhotoviť podklad z kameniva a jeho vyrovnanie so zhutnením a položenie nového umelého trávnika s vyznačením čiar. Ihrisko po úprave bude obsahovať aj volejbalové prvky. 

Náklady na rekonštrukciu existujúceho ihriska sú naplánované v sume 21 899,50 eur. Harmonogram prác je naplánovaný na august resp. september 2022 s lehotou ukončenia najneskôr do 70 dní. Začatie práce je závislé od ukončenia verejného obstarávania.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.