4. Aug 2022 8:03

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej Lehôtke

Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej Lehôtke.

V rámci rekonštrukčných prác plánuje mesto Prievidza zrealizovať demontáž umelého trávnika na existujúcom ihrisku, a následne zhotoviť podklad z kameniva a jeho vyrovnanie so zhutnením a položenie nového umelého trávnika s vyznačením čiar. Ihrisko po úprave bude obsahovať aj volejbalové prvky. 

Náklady na rekonštrukciu existujúceho ihriska sú naplánované v sume 21 899,50 eur. Harmonogram prác je naplánovaný na august resp. september 2022 s lehotou ukončenia najneskôr do 70 dní. Začatie práce je závislé od ukončenia verejného obstarávania.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…