20. Sep 2013 11:06

Výmena okien na MŠ na Nábreží sv. Cyrila

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlásil prvý ročník grantového programu Eko - obec. Jeho cieľom bolo podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární. Obce mohli v rámci programu realizovať rôzne opatrenia ekologického dizajnu, ako sú energetická efektívnosť v budovách a infraštruktúre, alternatívna doprava, obnoviteľné zdroje energie. Projekt výrazne pomohol materskej škole na Nábreží sv. Cyrila.

Program pomohol prievidzskej škôlke na Nábreží sv. Cyrila
Do uvedeného projektu sa úspešne zapojila Materská škola na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Materská škola bola zriadená v roku 1976, v súčasnej dobe ju navštevuje 136 detí. Výsledkom dlhodobého nedostatku investícií do komplexu bol zlý stavebno-technický stav objektu a vysoká energetická náročnosť. Tepelno – izolačné vlastnosti uvedeného objektu sú na hranici havarijného stavu a prevádzkové náklady najmä na vykurovanie priestorov boli veľmi vysoké. Pred výmenou okien dochádzalo k úniku tepla cez okenné a dverové výplne, ktoré boli technicky v nevyhovujúcom stave. To sa po výmene dverí a okien zmení.

Predmetom realizovaného projektu v materskej škole bola rekonštrukcia – výmena okien a dverí pavilónu Materskej školy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Navrhnuté úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové, výrazne vylepšia daný stav. Realizácia aktivít projektu je predpokladom pre dosiahnutie zníženia energetickej náročnosti objektu, pre dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho procesu a zníženie dopadov na životné prostredie. Projekt rekonštrukcií v Materskej škole na Nábreží sv. Cyrila podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Za finančnú pomoc ďakujeme.

Rozpočet projektu: 23304,64€
Nadácia Pontis + Enel: 9500€
Kofinancovanie mesto Prievidza: 13804.64€

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…