29. Sep 2022 7:09

Relácia mestského rozhlasu na 39. týždeň

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 39. týždni.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. upozorňuje na prerušenie distribúcie elektriny. Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:
Dňa 04.10.2022 od 8:00 do 13:00 v časti Necpaly na uliciach: Dúbravská, Gazdovská, Urbárska, Veľkonecpalská.
Dňa 05.10.2022 od 8:00 do 12:30 v časti Staré mesto na nasledovných uliciach: Dlhá, Nábr. sv. Cyrila.

Informujeme obyvateľov, že v týchto dňoch je realizovaný zber objemného odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Prosíme dodržujte čistotu na stanovištiach kontajnerov.

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi vás pozýva na komédiu v podaní Divadla 13. Opona pod názvom PRAVDA. Vychutnať si ju môžete v utorok, 18. októbra 2022 od 18.00 h v Dome kultúry Prievidza.
Vstupné: 18,00 €, vstupenky zakúpite v pokladni Domu kultúry Prievidza a v sieti Ticketportal.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…