8. Dec 2022 13:31

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční v pondelok 12. decembra 2022 o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi.

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2022:

Materiály, ktoré budú predmetom rokovania, nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka - 3.2.2023

3. Feb 2023 8:29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

2. Feb 2023 10:02
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 5. týždni.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B…

2. Feb 2023 10:00
V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej…