29. Nov 2022 8:00

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov sídliska Necpaly, že z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu bude prerušená dodávka vody.

Prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu je naplánované dňa 7.12.2022 v čase od 7:30 do 14:30. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené cisternou.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. zároveň žiada odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu stavu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť aj primerané zásoby vody. Po vykonanej oprave môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu senzorických vlastností vody vo verejnom vodovode.

Opravu verejného vodovodu sa bude spoločnosť snažiť zabezpečiť pokiaľ možno v čo najkratšom čase.

Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie aktuality

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka - 3.2.2023

3. Feb 2023 8:29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

2. Feb 2023 10:02
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 5. týždni.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B…

2. Feb 2023 10:00
V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej…