Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
2. apríl 2024 – 30. september 2024
Vráťme deťom rozprávku - projekt

Vydajte sa spolu s Hornonitrianskou knižnicou na dobrodružnú cestu rozprávkami. V rámci projektu Vráťme deťom rozprávku majú žiaci prvého stupňa základných škôl možnosť prežiť rozprávkové dobrodružstvá na vlastnej koži a vyhrať zaujímavé odmeny a ceny.

Rozprávky nesú v sebe poklad, uchovávajú a strážia starodávne duchovné bohatstvo. Sú stravou pre detskú dušu, ba aj pre dospelých. Sú jedným z dôležitých nástrojov pre harmonický rozvoj dieťaťa. Nútia nás používať predstavivosť a fantáziu.

Za starých čias existovali potulní rozprávkari, ktorí toto duchovné dedičstvo šírili verbálnym podaním. Rozprávky pomáhajú rozvíjať fantáziu, slovnú zásobu, zmysel pre estetiku a tvorivosť. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi preto pripravila pre žiakov 1. stupňa základnej školy projekt na motiváciu a povzbudenie k čítaniu. Podujatia sa môžu zúčastniť triedne kolektívy, ale aj široká verejnosť.

Ako sa zapojíte?

Stačí ak od 2.apríla do 30. septembra 2024 zavítate na Úsek pre deti a mládež v Hornonitrianskej knižnici, na Záhradníckej 21. Vyzdvihnete si rozprávkový čitateľský denník a požičiate si ľubovoľnú rozprávkovú knihu.

Do konca septembra si takto požičiate 3 – 5 rozprávkových knižiek a vyplníte úlohy v denníčku. Každý, kto bude mať vyplnený denník a nakreslí na jednu určenú stranu obrázok, dostane za odmenu lístok na rozprávkové divadelné predstavenie a aj jeho dielko bude následne vystavené v obrazovej galérii knižnice. To najkrajšie získa aj knižnú výhru.

Skúsme vkĺznuť do tajomstiev sveta rozprávok a rozvíjajme tak spoločne predstavivosť našich detí a spolu s nimi sa aj my dospelí vrátime do detských čias.

Projekt podporila Slovenská asociácia knižníc.

plagát akcie
Ďalšie podujatia

Učíme sa umeniu 2024: Ako pracujú reštaurátori,…

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
27. 5. 2024

9. Hornonitriansky modelársky deň

Zimný štadión Prievidza
18. 5. 2024

Jóga smiechu ako prevencia stresu

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
3. 5. 2024

Svet mušlí a podmorských živočíchov

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
3. 3. 2024 - 7. 6. 2024