Názov: AdTech – AD Tech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu

Zmluva: uzatvorená v roku 2018

Poskytovateľ: Interreg V–A Slovenská republika – Česká republika

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu 211.574,76 € z čoho 179.838,54 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 5059,28 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Projekt je zameraný na rozvoj na trhu práce široko dopytovaných technických zručností aj tzv. prenosných kompetencií (kreativita, aktívny prístup, riešenie problémov, spolupráca atď.), Ktoré sú uplatniteľné naprieč ekonomickými sektormi a teda zvyšujú adaptabilitu na trhu práce. Obsah projektu bol nadefinovaný v súlade s cieľom vyvinúť, overiť a zaviesť nový a inovovaný spoločný vzdelávací program pre základné školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných trhom práce.

  • Miesto realizácie: Prievidza, Karviná
  • Dátum začatia realizácie projektu: 01.02.2018
  • Dátum ukončenia realizácie projektu: 30.06.2020

Užitočné odkazy:

Informácia o projekte „AdTech“ | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Informácie o projekte: AdTech z Operačného programu Interreg V-A SK – CZ | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Výučba na prievidzských školách s ďalšou smart inováciou | Prievidza.sk | Spravodajstvo | Prievidza.sk – Oficiálne stránky mesta Prievidza

Reportáž k investícii
Reportáž k investícii