29. Sep 2015 19:23

ZUŠ L. Stančeka slávnostne otvorí nové priestory Výtvarného odboru

Deň 1. október 2015 sa zapíše pozitívne do dejín mesta Prievidza nielen tým, že sa v mestskom priemyselnom parku slávnostne položí základný kameň nového závodu firmy Brose, ale aj tým, že sa za prítomnosti primátorky mesta a ďalších hostí uskutoční slávnostné otvorenie novozriadených tried Výtvarného odboru ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.

Slávnostné otvorenie sa koná 1. októbra 2015 o 16:00 v novozriadených priestoroch A pavilónu ZŠ na Rastislavovej ulici.

Nárast počtu žiakov a rovnako aj nové štandardy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia vydané ministerstvom školstva si vyžadujú riešiť priestorové zabezpečenie vyučovania. Za posledné tri školské roky škole pribudlo cez štyristo žiakov. Pôvodná budova základnej umeleckej školy bola dimenzovaná a budovaná pre 600 žiakov hudobného odboru. Od začiatku jej užívania kapacitne nepostačovala.

V školskom roku 2014/2015 rozšírila ZUŠ L. Stančeka pôsobnosť do všetkých materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza. Vytvorili v nich detašované pracoviská, kde sa škôlkári môžu vzdelávať vo všetkých štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom.

Aktuálne sa vďaka zriaďovateľovi, mestu Prievidza, vyučovanie vo Výtvarnom odbore uskutočňuje už v novozriadených priestoroch A pavilónu ZŠ na Rastislavovej ulici. Výrazne sa tým pomohlo riešiť dlhodobý problém s nedostatkom priestorov pre skupinové vyučovanie v budove ZUŠ.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…