4. Mar 2019 8:41

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018

Mesto Prievidza v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov aj v roku 2019. Zoznamy daňových dlžníkov sú k dátumu 31.12.2018.

Názov a dátum zverejnenia Forma
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 – právnické osoby
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 – fyzické osoby – podnikatelia
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018 – fyzické osoby

Zverejnení sú daňoví dlžníci podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

– u právnickej osoby 1 600 €;
– u fyzickej osoby – podnikateľa 160 €;
– u fyzickej osoby 160 €.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.