25. Apr 2017 7:21

Zmena termínu zasadnutia VVO 2

Výbor volebného obvodu II. sídliska Píly oznamuje obyvateľom, zmenu termínu májového zasadnutia, pôvodne planovaný termín 4. máj 2017 sa mení na 11. máj 2017 (štvrtok) o 17 h v KaSS Prievidza na Ul.F.Madvu č. 11 na I. poschodí.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…