21. Dec 2012 8:48

Žiadosť o dodatočné povolenie kolaudácie-„terasa“ na pozemku v kat. území Prievidza, na parc. 5397/1, 5399/6

Mestu Prievidza ako príslušnému stavebnému úradu (ďalej len „stavebný úrad“) ste podali žiadosť o dodatočné povolenie a kolaudáciu zmeny stavby „terasa“ na pozemku v kat. území Prievidza, na parc. 5397/1, 5399/6.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…