22. Oct 2014 14:25

Zelené materské školy

Dňa 9. októbra 2014 sa v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave uskutočnila Slávnostná certifikácia 9. ročníka programu Zelená škola.

Medzinárodný certifikát Zelenej školy získali aj dve materské školy z Prievidze:
MŠ Ul. Clementisa a MŠ Ul. Gorkého. MŠ Ul. Clementisa je do programu Zelená škola zapojená už druhý rok, prvý certifikát a medzinárodnú vlajku získala za oblasť „ Zeleň a ochrana prírody “, druhý za oblasť „ Voda“ na základe monitoringu plnenia aktivít

z environmentálneho akčného plánu a záverečného hodnotenia.
Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Je určený pre materské, základné a stredné školy ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.

Obe materské školy pristupujú k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome. Spoločne s rodičmi rozvíjajú u detí prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie, realizujú inšpiratívne praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie. Všetky aktivity sú zahrnuté do environmentálneho akčného plánu na ktorého tvorbe participujú zamestnanci, rodičia aj deti.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.