28. Feb 2023 10:06

Zasadnutie VVO II


Zasadnutie výboru volebného obvodu II – sídlisko Píly sa bude konať vo štvrtok 02. marca 2023 o 16.30 h v klubovni Domu kultúry v Prievidzi na I. poschodí (Ul. F. Madvu č. 11).

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…