2. Oct 2014 10:59

Zasadnutie mestského zastupiteľstva v septembri

Mestské zastupiteľstvo rokovalo počas posledného septembrového dňa o niekoľkých bodoch. Niektoré dôležité body rokovania priblížime v jednotlivých článkoch.

Program mestského zastupiteľstva zo dňa 30.septembra 2014:
1) Otvorenie
2) Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2014
3) Návrh VZN mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN mesta Prievidza č. 97/2008 – Požiarny poriadok
4) Návrh na udelenie Ceny mesta CVČ Spektrum pri príležitosti 55. výročia vzniku
5) Informácia o pripravovaných projektoch
6) Majetkoprávne veci
7) Diskusia pre obyvateľov (od 10.00 h do 11.00 h)
8) Rôzne
9) Interpelácie poslancov
10) Záver

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 28. októbra 2014 so začiatkom o 8:00 v Dome kultúry v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.