11. Sep 2012 5:50

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5960-2012

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza, podalo dňa 10.09.2012 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks borovice čiernej, 1 ks smreka pichľavého, 1 ks javora horského, 1 ks javora mliečneho a 6 ks brezy previsnutej, ktoré rastú mimo lesnej pôdy na pozemku parc. č. 3093/1 (druh pozemku Ostatná plocha, mestský cintorín), vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu rozšírenia existujúceho cintorína na Mariánskej ulici o sektor „H“ – odvodňovací systém.

Zverejnené dňa 11.09.2012

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…