19. Sep 2022 16:38

Za Júliusom Uríkom

Z radov obyvateľov Prievidze náhle a bez rozlúčky odišiel človek, ktorý patril do kolektívu poslancov mestského zastupiteľstva ako mimoriadne aktívny zástupca obyvateľov volebného obvodu č. 1. Július Urík zomrel dňa 19. septembra 2022.

Posledná rozlúčka s poslancom MsZ Júliusom Uríkom sa bude konať v pondelok 26. septembra o 15.00 h v Dome smútku na mestskom cintoríne v Prievidzi.

V poslaneckých laviciach sedel od roku 2006, ale aj v časoch národných výborov bol členom občianskeho výboru. Obyvatelia Dlhej ulice i ďalších častí mesta si ho budú pamätať ako človeka, ktorý nikdy neodmietol pomoc. Jeho osoba je neodmysliteľne spojená s mestom Prievidza.

Aktívny život venoval mestu, baníctvu, ale i športu. Mnohí obyvatelia si ho pamätajú z džuda alebo futbalových turnajov. Organizoval rôzne aktivity, snažil sa o zlepšovanie životného prostredia, riešil každodenné problémy svojich susedov, či tých, ktorí žijú v mestských častiach Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto a Žabník.

Július Urík bol členom Komisie finančnej, majetkovej, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ, členom Komisie dopravy, výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri MsZ a predsedom bytovej rady. Okrem toho sa podieľal aj na činnosti samosprávy Materskej školy na Nábr. sv. Cyrila.

Július Urík bol oddaný svojmu poslaniu slúžiť ľuďom. Preto v ňom prievidzská samospráva stráca vzácneho človeka s veľkým srdcom.

Česť jeho pamiatke!

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…