11. Feb 2013 6:25

Výzva na predkladanie ponúk- koordinátor

Názov zákazky : „Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby“. Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby. Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky budú uzatvárané zmluvy za jednotlivé stavby.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…