8. Nov 2012 10:43

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Projektová dokumentácia „ Sanácia lávky pre peších M-3 cez rieku Handlovka v Prievidzi (premostenie z Nábr. A. Kmeťa na Nábr. sv. Cyrila pri reštaurácii Sábia“

Predmet zákazky a typ zmluvy: Názov zákazky : Projektová dokumentácia „ Sanácia lávky pre peších M-3 cez rieku Handlovka v Prievidzi (premostenie z Nábr. A. Kmeťa na Nábr. sv. Cyrila pri reštaurácii Sábia“. Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby. Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…