20. Mar 2018 15:35

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Priechod pre chodcov pred Art point v Prievidzi

Názov zákazky: „Priechod pre chodcov pred Art point v Prievidzi“. Miesto dodania: Ul. A. Hlinku, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45000000-7 Predpokladaná hodnota zákazky: 16 985,00 € bez DPH.

Celý dokument

Návrh zmluvy o dielo

Oznámenie a vyjadrenia

Projektová dokumentácia

Výkaz výmer

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.