24. Jan 2018 16:19

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Priechod pre chodcov pred Art point v Prievidzi

Názov zákazky : „Priechod pre chodcov pred Art point v Prievidzi“. Miesto dodania: Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45000000-7. Predpokladaná hodnota zákazky: 16985,00 € bez DPH.

Celý dokument

Návrh zmluvy o dielo

Prílohy

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…