17. Jan 2018 9:32

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pred ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi

Názov zákazky : „Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pred ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi“ Miesto dodania: Rastislavova ulica v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

celý dokument:

príloha č. 1:

návrh zmluvy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…