12. Nov 2021 9:22

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava prekážkového vybavenia - výbeh pre psov VVO č. 3

Názov zákazky: „Oprava prekážkového vybavenia - výbeh pre psov VVO č. 3“ Miesto dodania: Nábrežná ulica, Prievidza Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka

prílohy:

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…