24. Sep 2018 12:05

Výzva na predkladanie cenových ponuk - Obnova pamätníka Slovenského národného povstania – Banská v Prievidzi

Názov zákazky : „Obnova Pamätníka Slovenského národného povstania – Banská v Prievidzi“. Miesto dodania: Pamätník Slovenského národného povstania – Banská v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, CPV 45212314-0 - stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov;. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 250,00 € bez DPH.

prílohy:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…