11. Dec 2019 11:25

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi – stavebné práce

Predmetom zákazky sú stavebné práce. Ide o proces verejného obstarávania na dodanie stavebných prác na objekte Základnej školy Rastislavova v Prievidzi, ktoré sú nevyhnutné zriadenie dvoch IKT učební. Predmet zákazky je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.