3. Jul 2014 10:37

Výzva na predkladanie cenových ponúk "Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD

Názov zákazky: Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD Druha zákazky: ZHN - zákazka na uskutočnenie služby Miesto dodania: Kultúrne a aspoločenské stredisko, F. Madvu 11. Prievidza Na dodadnie zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…