22. Sep 2022 14:52

Vysielanie politickej reklamy

Informácie o vysielaní politickej reklamy pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022 v Regionálnej televízii Prievidza.

Na základe ustanovenia § 11a ods. 1 a 4 zákona o volebnej kampani má oprávnený vysielateľ – v tomto prípade Regionálna televízia Prievidza –  možnosť vyhradiť vysielací čas na politickú propagáciu.

– pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, starostu mestskej časti a politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy, a to v rozsahu najviac dvadsať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v televíznom vysielaní.

– pre kandidátov na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva, pričom rozsah vyhradeného vysielacieho času v televíznom vysielaní nie je uvedený.

Z dôvodu korektného rozdelenia vysielacieho času žiadame kandidátov, aby svoj záujem o vysielanie politickej reklamy doručili redakcii RTV Prievidza vo forme objednávky písomne v termíne do 28.septembra 2022.

Adresa: Regionálna televízia Prievidza s.r.o., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

e-mail: dana.reindlova@gmail.com

Po tomto termíne už nebude možné objednávky akceptovať.

Vysielanie politickej reklamy je spoplatnené sumou 20 € bez DPH (24 € vrátane DPH) za každých začatých 30 sekúnd politickej reklamy.

V prípade záujmu o výrobu volebného spotu sú ceny v zmysle Cenníka reklamy uvedeného na www.rtvprievidza.sk.

Politická reklama sa bude vysielať v termíne od 8. 10. 2022 (od 0:00 hod.) do 26. 10. 2022 (do 23:59 hod.).

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…