16. Mar 2015 7:47

Výmena okien KD Malá Lehôtka

Ďalšie opravy na Kultúrnom dome v Malej Lehôtke sa pripravujú na realizáciu už v najbližších dňoch. Mesto na tento účel vyčlenilo sumu 11 392,52 eur (cena s DPH).

Pôvodné drevené výplne otvorov na objekte kultúrneho domu budú vymenené za nové plastové, resp. hliníkové výplne otvorov. Celkovo bude vymenených 29 okien + 1 zasklená stena a 2 vchodové dvere. Termín začatia vykonávania prác je naplánovaný do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva bude uzavretá začiatkom 11. týždňa. Práce by mali byť definitívne ukončené najneskôr do 15.05.2015.

Do Kultúrneho domu v Malej Lehôtke mesto investovalo značné finančné prostriedky už v minulom období. Do KD v Malej Lehôtke bol o. i zavedený plyn z kotolne do kuchyne a vymenený bol bojler a sporáky.

Týmito opravami sa mesto snaží postupne znižovať svoj investičný dlh, ktorý reprezentuje dlhoročné neinvestovanie do majetku mesta, ako sú napríklad budovy materských a základných škôl, či chodníkov a ciest. Investičný dlh mesta Prievidza je nevyčísliteľný. Dlhodobým ignorovaním potrieb v udržiavaní objektov sa znehodnocoval mestský majetok a dochádzalo tak k zvyšovaniu nákladov na energie. Tak to bolo aj v prípade Kultúrneho domu v Malej Lehôtke.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.