3. Sep 2015 8:29

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk

VZN č. 165/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk nadobúda účiinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 12.9.2015.

Celý dokument

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…