2. Jan 2017 10:20

Vianočné dielne v Zariadení pre seniorov

Občianske združenie Ars pro femina združuje ženy, seniorky, so záujmom o rôzne výtvarné činnosti. Na prelome mesiacov november a december pripravilo nielen pre svoje členky, ale aj klientov Zariadenia pre seniorov v Prievidzi predvianočné tvorivé dielne.

V rámci tvorivých dielní nich si mohli vlastnoručne vytvoriť rôzne dekoratívne dielka, využiť pri tom svoju zručnosť v práci s rôznymi materiálmi a potešiť nimi seba i blízkych. Projekt pod názvom LIEČIVÉ DOTYKY sa mohol uskutočniť vďaka dotácii z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 300 €, z ktorej boli hradené náklady na materiál, pomôcky a lektorov dielní.

Pod vedením lektorky Katky Thomayovej si z papiera vytvorili „kvety, ktoré nezvädnú“ ani v zimnom čase. Blaženka Drozdová ich zasvätila do techniky pletenia z papiera, pomocou ktorej si zhotovili tradičné symboly Vianoc – miniatúrne vianočné stromčeky a venčeky. Soňa Jantošková ich zas zasvätila do tajov dekoratívnej maľby na sklo, pomocou ktorej si vytvorili obrázky a farebné vitráže na vianočných svietnikoch. Úsmevy seniorov, sprievodný spev ľudových piesní a hotové dielka, dokazujúce zručnosť seniorov aj vo vyššom veku, svedčia o zmysluplnosti takéhoto využitia predvianočného času.

A. Lomnicka

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…