28. Jul 2014 13:11

Verejná vyhláška - Zmena stavby

Nadstavba a prístavba polyfunkčného objektu Prievidza, č. parc. 4870/10, 11 v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. na Ulici I. Krasku, s. č. 201815, na pozemkoch parc. č. 4870/10 a 4870/11 v k.ú. Prievidza na podklade Zmluvy o práve k nadstavbe a prístavbe polyfunkčného objektu zo dňa 10.06.2014 sa podľa §66 stavebného zákona v súlade s §10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon,povoľuje. Zmena stavby sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje na dobu neurčitú.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…