15. Dec 2014 8:50

Verejná vyhláška - žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Navrhovatel' Ing. Dusan Gonda, bytom Lúčna 33/1, 971 01 Prievidza, podal dňa 10.11.2014, s doplnením dňa 04.12.2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Obslužná mestská komunikácia, Ul. I. Vysočana, Prievidza", na pozemkoch parcelné číslo 5400/39, 5400/42, 5403, v kat. územi Prievidza.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.