4. Feb 2013 6:30

Verejná vyhláška - začatie stavebného konania M. Hodžu

Stavebník Ing. Peter Červeňanský, bytom Lipová 13, 971 01 Prievidza, podal dňa 16.01.2013, na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 5, Ul. M. Hodžu, vchod č. 14,obytný dom súpisné číslo 10414, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 1938/1, 1938/2.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.