12. Feb 2014 14:34

Verejná vyhláška . stavebné úpravy v byte

Ing. Ivana Vavrová, Ulica M. Rázusa 48/13, Prievidza podala dňa 20.12.2013 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome podľa projektovej dokumentácie "Stavebné úpravy v byte - vybúranie stenového otvoru".

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…