22. Jan 2014 13:45

Verejná vyhláška - stavebné úpravy v byte

Stavebníčka Mgr. Katarína Součková, bytom Moldavská 11, 821 03 Bratislava podal dňa 20.1.2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome podľa dokumentácie "stavebné úpravy v byte na Ulici M. Hodžu 14/10". Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc.č. 1938/2, súp. číslo 10414 na Ulici M.Hodžu, byt č. 10 vo vchode č. 14.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.