13. Aug 2013 5:54

Verejná vyhláška - stavebné úpravy bytu

Stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ č. 15,Ul. Lúčna č. 22, bytový dom súp. č.30160,v katastrálnom území Prievidza,pozemok parcelné číslo 2559/1, 2559/2, pre stavebníka Ing. Mária Kurincová, PhD., bytom Lúčna 22/15, 971 01 Prievidza, za účelom zverejnenia inštitútom verejnej vyhlášky.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…