11. Jun 2012 6:22

Verejná vyhláška - Stavebné úpravy bytu

Stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ č. 14, na Ul. J.I.Bajzu, vchod č. 5, obytný dom súp. č. 30817, 30818, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné 5088/1, 5088/2, pre stavebníka Katarína Šípošová.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…