25. Aug 2014 9:21

Verejná vyhláška - stavebné povolenie, stavebné úpravy bytu

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán povoľuje stavebníkovy, Ján Drábik, adresa 97216 Poluvsie č.49 a Bc. Lenka Ferencziová, Gazdovská 12/1, 97101 Prievidza stavebné úpravy bytu" č. l a č . 2, til. Gazdovská vchod č. 12 , bytový dom súp. č. 30928, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 6652/11.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.