4. Dec 2019 14:42

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Rekonštrukcia bytu Nábr. sv. Cyrila

„Rekonštrukcia bytu“ v bytovom dome súp. č. 10361, na pozemku KN-C parc. č. 1843, v katastrálnom území Prievidza. Stavebné úpravy sú navrhnuté pre byt č. 23, vchod č. 31, 7. p., na ulici Nábrežie svätého Cyrila

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…