2. Oct 2012 9:24

Verejná výhlaška - Stavebné povolenie, Polyfunkčný objekt

Stavebník podal dňa 28.05.2012 a doplnil 28.9.2012, u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Polyfunkčný objekt, v k. ú. Prievidza, na pozemku parc. č.3984/43, 3984/29, 303984, a parc. č. 3984/43, 3984/2, 3984/34, 3984/35. Na stavbu bolo vydané mestom Prievidza územné rozhodnutie zn. 2.4.3-03-992-2011 (2.4.3-03-2902-2010), dňa 27.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 08.08.2011.

Celý článok:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…