19. Jul 2012 7:57

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie - Jimbo invest

Ing. Marek Boďa, Brusno 453, Chrenovec – Brusno, podal dňa 10. 10. 2011 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Individuálna bytová výstavba Novostavba rodinného domu „A“, „B“, „C“ “ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 8025/8 – rodinné domy, 8025/6, 5025/8, 8025/10, 8025/13, 8008/7, 8008/8, 8008/9, 8048/1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 – prípojky sietí technického vybavenia. Na stavbu bolo vydané mestom Prievidza rozhodnutie o umiestnení stavby, pod zn. 2.4.3-05-3444-2011 dňa 27. 07. 2011, právoplatné 23.11.2011.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.