7. Nov 2013 7:49

Verejná vyhláška - stavebné konanie polyfunkčný objekt

Stavebník Peter Horváth, M. Rázusa 40 /11, 971 01 Prievidza, podal dňa 17.10.2013 u tunajšieho úradu žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu: Polyfunkčná budova – nadstavba,v kat. území Prievidza,na pozemku parc. č. 5086/65. Na stavbu bolo vydané mestom Prievidza územné rozhodnutie zn. 2.4.3-03-3666-2011, dňa 14.09.2011, a stavebné povolenie zn. 2.4.3-03-1727-2012 dňa 20.02.2012, právoplatné dňa 29.03.2012.Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.