13. Feb 2018 7:54

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatíúzemného konania - rekonštrukcia Ul. Olympionikov

Projektová dokumentácia k rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - Ul. Olympionikov", v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 3978/5, 3978/31,397817,3980/12 (podľa uvedenia v návrhu). Stavba pozostáva z objektov: Komunikácia Prekládka verejného osvetlenia

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.