18. Feb 2015 12:09

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - terasa s ihriskom

Navrhovateľ CR Technologies, s. r. o,, B. Bjornsona 1848/2A, 971 01 Prievidza podal dňa 04.02.2015 u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie územneho rozhodnutia o využivani územia a o umiestnení stavby v projektovej dokumentacii označenej pod názvom Spevnená plocha terasy k prevádzke ihriska pri Trezore II" v katastrálnom územi Prievidza, na pozemku parc. č. 4990/1, 5013.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…