31. Oct 2012 10:23

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania: „Prístupová komunikácia Veľká Lehôtka, p. č. 872/1, 872/2, 871, 888/1“

Navrhovateľ Jozef Bullo, Siváka 5/2, 971 01 Prievidza v zastúpení spoločnosťou – AZREAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza podal dňa 10.10.2012 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prístupová komunikácia Veľká Lehôtka, p. č. 872/1, 872/2, 871, 888/1“ katastrálne územie Veľká Lehôtka, KN – C – parc. č. 872/1, 871, KN – E – parc. č. 1808 (888/1 KN-C), 1808/1 (872/2 KN-C), 1807 (858 – KN-C) – miestna komunikácia

Celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…