31. Oct 2012 10:23

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania: „Prístupová komunikácia Veľká Lehôtka, p. č. 872/1, 872/2, 871, 888/1“

Navrhovateľ Jozef Bullo, Siváka 5/2, 971 01 Prievidza v zastúpení spoločnosťou – AZREAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza podal dňa 10.10.2012 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Prístupová komunikácia Veľká Lehôtka, p. č. 872/1, 872/2, 871, 888/1“ katastrálne územie Veľká Lehôtka, KN – C – parc. č. 872/1, 871, KN – E – parc. č. 1808 (888/1 KN-C), 1808/1 (872/2 KN-C), 1807 (858 – KN-C) – miestna komunikácia

Celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…