30. Jul 2012 11:57

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie - Magic Style

Navrhovateľ MAGIC STYLE spol. s.r.o., Lúčna ulica 4, 971 01 Prievidza v zastúpení AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza podal dňa 16.7.2012 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Obytná záhrada – Karmel, Prievidza centrum““ v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 2290/1, 2290/2, 2290/3, 2290/4, 2290/5, 2290/6, 2290/9, 2290/10, 2291/8, 2291/10, 2291/13, 2272.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…