20. Sep 2012 9:11

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Vostavba priestorov bytu do podkrovia

Stavebníci Branislav Alušic, A. Hlinku 33/15, Prievidza a Alexandra Klimentová, Malookružná 9/4, Prievidza podali dňa 27.07.2012 (dopl. 31.08.2012) na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby: „Vostavba priestorov bytu do podkrovia“ - pozostávajúcu z rozšírenia bytu na Malookružnej ulici 9/4 na druhom podlaží o prislúchajúci podkrovný priestor. V podkroví je navrhovaná detská izba, spálňa a kúpelňa. Presvetlenie – strešnými oknami. Inžinierske siete a rozvod tepla je napojený na existujúci byt. Uvedená zmena je navrhovaná v bytovom dome súp.č.20181 na pozemku parc. č. 112 v k. ú. Prievidza.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…